Delovanje Društva študentov biologije so finančno podprli...

Glavni podporniki:

Mestna občina Ljubljana Študentska organizacija Biotehniške fakultete Studentska organizacija Univerze v Ljubljani Študentski svet Biotehniške fakultete
Mestna občina Ljubljana Študentska organizacija Biotehniške fakultete Študentska organizacija Univerze v Ljubljani Študentski svet Biotehniške fakultete

Ostali (v abecednem vrstnem redu):
 

Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo Center za kartografijo favne in flore Danfoss Infostor
Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo Center za kartografijo favne in flore Danfoss Infostor
spacer
Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS Javni zavod Park Škocjanske jame   KS Budanje
Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS Javni zavod Park Škocjanske jame Kmečki turizem Belica Krajevna skupnost Budanje
spacer
KS Centiba Krka Meblo Vata d.o.o. Mlacom
Krajevna skupnost Čentiba Krka Meblo Vata d.o.o. Mlacom d.o.o.
spacer
Nacionalni inštitut za biologijo Notranjski muzej Postojna Občina Braslovče Personal Career
Nacionalni inštitut za biologijo Notranjski muzej Postojna Občina Braslovče Personal Career
spacer
Pivovarna Lasko Prirodoslovni muzej Slovenije Projekt d.d. Nova Gorica Slovenska turisticna organizacija
Pivovarna Laško Prirodoslovni muzej Slovenije Projekt d.d. Slovenska turistična organizacija
spacer
Univerza v Ljubljani Vinska klet Goriska brda    
Študentski svet
Univerze v Ljubljani
Vinska klet Goriška brda    

Podporni člani

V letu 2005/2006 V letu 2006/2007   V letu 2007/2008
Maja Zagmajster
Marijan Govedič
Polona Robida
doc. dr. Barbara Vilhar
doc. dr. Rok Kostanjšek
prof. dr. Marina Dermastia
prof. dr. Tone Wraber
Marijan Govedič Polona Mrak
asist.dr. Jasna Dolenc Koce
Andrej Razpotnik
prof.dr. Andrej Blejec
doc.dr. Peter Stušek
prof.dr. Peter Trontelj
doc.dr. Gregor Zupančič
doc.dr. Barbara Vilhar
prof.dr. Tom Turk

Nazaj | Na vrh strani

© 1996-2008 Društvo študentov biologije http://dsb.biologija.org