Biološki forumi :: Antirepresor :: Živi svet :: Darwinovo leto English version 
Novice
Terenski vikendi
Mednarodno
Študijski namigi
RSS 1.0 RSS 1.0 navodila

Naši donatorji
 
Glavni sofinancer:
Studentska organizacija Univerze v Ljubljani Studentska organizacija Biotehniške fakultete

IT sponzor:
Infostor

Podpora:
Nisi sam

Namigi - bolonjski program

DŠB ne odgovarja za (ne)pravilnost ali (ne)točnost objavljenega študijskega materiala.
Zbirke vprašanj niso popolne in so bolj orientativne narave kot ne. Vedno naštudirajte celotno snov :-)

Vse nove izpite pošljite na DŠB

Za ogled potrebujete Adobe Reader verzije 9x ali novejši. Dobite ga tukaj.
 


1.letnik


2.letnik


3.letnik
Izbirni predmeti

Nazaj | Na vrh strani

Društvo študentov biologije (DŠB) domuje v Ljubljani, Slovenija. Je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki jih druži študij biologije, zanimanje za problematiko študija biologije ali dejavnosti, povezane z biologijo. Namen društva je, da vzpodbuja raziskovalne, študijske in obštudijske dejavnosti študentov biologije Oddelka za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in tako prispeva k razvoju biologije v Republiki Sloveniji.
Osnovni podatki:
© 1996-2010 Društvo študentov biologije http://dsb.biologija.org