Biološki forumi :: Antirepresor :: Živi svet :: Darwinovo leto English version 
Novice
Terenski vikendi
Mednarodno
Študijski namigi
RSS 1.0 RSS 1.0 navodila

Naši donatorji
 
Glavni sofinancer:
Studentska organizacija Univerze v Ljubljani Studentska organizacija Biotehniške fakultete

IT sponzor:
Infostor

Podpora:
Nisi sam

Pregledi snovi

[666]

Za pravilen izpis znakov na nekaterih straneh potrebujete pregledovalnik s podporo za dinamične nabore znakov (dynamic fonts).Tudi drugje se vam utegne zgoditi, da boste našli kakšne čudne kvake namesto šumnikov.

Nekaj datotek je v formatu PDF. Za pregledovanje potrebujete Adobe Acrobat Reader 3.0 ali novejši. Program je zastonj, najdete pa ga na Adobejevi strani. Datoteke RTF zna odpirati vsak naprednejši urejevalnik besedil.

Ko se naužijete učenosti, vas pikapolonica pripelje nazaj na to stran.

DŠB ne odgovarja za (ne)pravilnost ali (ne)točnost objavljenega študijskega materiala.

 Pregledi snovi/1

(1) Anorganska kemija

[Anorg. kemija - porocila z vaj 1.letnik]  Urejena poročila z vaj (zazipan PDF, 514 KB) Avtor: Romunov

(1) Fizika

[Fizika vaje 1.letnik] [Fizika vaje 1.letnik]  Urejeni protokoli za vaje 11, 21, 48, 50, 64 in 65. (PDF, 115 KB; Isto v RTF, 452 KB) Avtor: Romunov

(1) Geologija

[Geologija zapiski 1.letnik]  Zapiski (PDF, 93 KB), nelektorirano Avtor: nn

(1) Matematika

[Matematika - pregled snovi, 1.letnik]  Pregled snovi (PDF, 262 KB) Avtor: nn
[Matematika - zapiski, 1.letnik]  Zapiski (PDF, 782 KB) - uradni zapiski predavanj.
[Matematika - vaje, 1.letnik]  Naloge za vaje z rešitvani (PDF, 133 KB) Za diskretno matematiko in linearno algebro.
Zahvaljujemo se prof. Milanu Hladniku za dovoljenje za objavo zapiskov in vaj. Aktualnejše verzije dokumentov se nahajajo na njegovi domači strani.

(1) Splošna botanika

[Splosna botanika - vaje, 1.letnik]  Seznam skic rastlin, ki se jih gleda na vajah (PDF, 20 KB). Tako naj bi izgledala glava "poročil". Avtor: Romunov

(1) Splošna zoologija

[Zoologija, 1.letnik]  Zapiski s predavanj (PDF, 20 KB) Avtor: nn

 Pregledi snovi/2

(2) Biokemija

[Biokemija 2.letnik] [Biokemija 2.letnik]  Izčrpen pregled aminokislin (PDF, 222 KB) (isto v RTF, 3.2 MB) Avtor: Primzi

(2) Biologija človeka

[Biologija cloveka - seznam gradiva 2.letnik]  Seznam gradiva Avtor: Ivica
[Biologija cloveka 2. letnik - primati]  Sistem primatov (PDF, 79 KB) Avtor: nn
[Biologija cloveka 2. letnik - hominidi]  Najdbe hominidov (PDF, 170 KB) Avtor: nn

(2 MF) Rastlinska biokemija

[Rastlinska biokemija - pregled snovi 2.letnik]  Pregled snovi (PDF, 460 KB) Avtor: J mlajši

(2) Sistematska botanika

[Sistematska botanika sistem 2.letnik]  Tone Wraber: Pregled rastlinskega sistema (PDF, 71 K)
Zahvaljujemo se prof. Tonetu Wrabru, ki je dal na voljo za objavo svoj pregled rastlinskega sistema
[Sistematska botanika 2.letnik - sistem]  Sistem od alg do golosemenk po predavanjih prof. Jogana (PDF, 192 KB) Avtor: nn
[Sistematska botanika pregled kritosemenk 2.letnik]  Pregled kritosemenk po sistemu z značilnostmi (PDF, 92 KB) Avtor: Jure Jugovic
[Sistematska botanika pregled kritosemenk 2.letnik]  Še en pregled kritosemenk z značilnostmi (PDF, 246 KB) Avtor: nn
[Sistematska botanika drevesa 2.letnik]   Seznam drevesnih vrst, ki pridejo v poštev za 2. del kolokvija (PDF, 65 K) Avtor: nn
[Sistematska botanika zapiski 2.letnik]  Zapiski s predavanj (RTF, 230 KB) Avtor: nn
[Sist. botanika, vaje 2.letnik]  Taktična navodila za izdelavo herbarija in podatkovna baza za herbarij Več avtorjev, digitaliziral Janez
[Sist. botanika, vaje 2.letnik]  Popisni list s 1000 najpogostejšimi taksoni. Prav vam bo prišel pri izdelavi herbarija. Avtor: dr. Nejc Jogan

(2) Sistematska zoologija nevretenčarjev

[Pregled sistema nevret. 2.let. 1. sem.]  Kratek pregled sistema nevretenčarjev (do pajkovcev), ki jih je treba prepoznati na kolokviju v 2. letniku, s taksonomskimi znaki (PDF, 250 KB) Avtor: Aleš Tomažič
[Pregled sistema nevret. 2.let. 1. sem.]  Pregled sistema nevretenčarjev, s taksonomskimi znaki (PDF, 200 K), brez taksonomskih znakov žuželk. Avtor: Urosh Zhibrat
[Sistematska zoologija nevretenčarjev 2.letnik]  Celoten sistem nevretenčarjev v žepnem formatu (RTF, 49 KB)
[Sistematska zoologija nevretenčarjev 2.letnik]  Sistem žuželk - pregled značilnosti po sistemu (RTF, 53 KB) Avtor: nn
[Sistematska zoologija nevretenčarjev 2.letnik]  Slovarček izrazov (PDF, 136 KB) Avtor: nn

(2) Sistematska zoologija vretenčarjev

[Sistematska zoologija vretenčarjev 2.letnik]  Ribe - povzetek vaj (RTF, 9 KB) Avtor: nn
[Sistematska zoologija vretenčarjev 2.letnik]  Dvoživke & plazilci - povzetek vaj (RTF, 14 KB) Avtor: nn
[Sistematska zoologija vretenčarjev 2.letnik]  Ptiči - pregled z vaj (RTF, 8 KB) Avtor: nn
[Sistematska zoologija vretenčarjev 2.letnik] [Sistematska zoologija vretenčarjev vaje 2. letnik]  Popis vretenčarjev širšega območja Ljubljane (PDF, 143 KB; Isto v RTF, 190 KB); popis vretenčarjev domačega kraja je pogoj za opravljanje 2. kolokvija iz predmeta. Avtorja: Sabina Berne in Primož Pirih
[Sistematska zoologija vretenčarjev 2.letnik]  Zapiski s predavanj (RTF, 103 KB) Avtor: nn

 Pregledi snovi/3

(3 MF, MB) Biologija celice

[Biologija celice 3.letnik] [Biologija celice 3.letnik]  Zapiski s predavanj (PDF, 297 KB; Isto v RTF, 652 KB) Avtorica: Katarina Vogel, uredil Primzi

(3 SE) Biogeografija

[Biogeografija 3.letnik] [Biogeografija 3.letnik]  Skripta, nova izdaja (PDF, 100 KB; Isto v RTF, 190 KB) Avtor: prof. Wraber

(3 SE) Ekologija morja

[Ekologija morja 3.letnik]  Združbe - v zgoščeni obliki (RTF, 21 KB) Avtor: nn

(3) Fiziologija rastlin

[Fiziologija rastlin vaje 3.letnik]  Rešene vaje (RTF, 34 KB) Avtor: nn

(3) Molekularna genetika

[Molekularna genetika 3.letnik]  Skripta (PDF, ~1 MB) Avtorice: Jadranka Ajković, Katarina Aleš, Barbara Černe, Živa Fišer, Maja Gračner, Vesna Hodnik, Natalija Kamenšek, Živa Krelj in Metka Škrlj
[Molekularna genetika 3.letnik]  Pregled snovi za izpit (PDF, 204 KB) Avtor: nn

(3) Primerjalna anatomija vretenčarjev

[Primerjalna zoologija vretencarjev - zapiski] [PAV 3.letnik]  Zapiski s predavanj (PDF, 362 KB; Isto v RTF, 439 KB) Avtor: nn
[PAV, 3.letnik]  Nekaj materiala (PDF, 168 KB) Avtor: nn

(3) Sistematska zoologija strunarjev

[Zoologija strunarjev - sistem - 3. letnik] [Zoologija strunarjev - zapiski - 3. letnik]  Sistem (PDF, 142 KB; Isto v RTF, 109 KB) Avtor: nn

 Pregledi snovi/4

(4) Etologija

[Etologija 4.letnik] [Etologija 4.letnik]  Slovar izrazov iz etologije (Isto v RTF, 26 KB) Avtor: nn

(4) Evolucija

[Evolucija 4.letnik] [Evolucija 4.letnik]  Vsebina predavanj o poglavju biološke in psihosocialne evolucije človeka (PDF, 121 KB; Isto v RTF, 145 KB) Avtor: nn

(4) Ekologija rastlin

[Ekologija rastlin, Bloke 2001]  Poročilo s terenskih vaj v Blokah 2001 (PDF, 450 KB) Avtorica: Gaby

(4) Ekologija živali

[Ekologija zivali predavanja 4.letnik]  Pregled snovi (RTF, 253 KB) Avtor: nn
[Ekologija zivali predavanja 4.letnik]  Seznam avtorjev - pripomoček za lažje iskanje avtorjev navedkov (RTF, 12 KB) Avtor: PP

(4 SE) Ekosistemi

[Ekosistemi - terenske vaje v Bohinju, prof. Toman]  Poročilo s terenskih vaj v Bohinju pod mentorstvom prof. Tomana (PDF, ene par KB) - obvezni pripomoček pri zagovoru vaj Avtor: JP

(4 MF, MB) Genetika evkariontov

[Genetika evkariontov - slovar izrazov; 4.letnik]  Slovar izrazov, po seznamu prof. Krefta (RTF, 91 KB) Avtor: Cene Gostinčar

(4 MF, MB) Imunologija

[Osnove imunologije - pregled; 4.letnik]  Pregled snovi osnov imunologije (PDF, 437 KB) Avtor: J mlajši

(4 MB) Populacijska genetika

(4) Varstvo okolja in naravne dediščine

[Varstvo okolja in naravne dediscine - racunalo indeksov; 4.letnik]  Računalo - enostavna funkcija v Excelu, ki olajša računanje saprobnega indeksa in Shannon-Wienerja (XLS, 27 KB) Avtor: J mlajši


 Mečina

Izbor zastonjskih programčkov, ki vam bodo v pomoč pri študiju. Bera je zaenkrat še bolj ubožna, to nameravamo popraviti v kratkem.

[Statistika 2.letnik]  (2) Statistika - Kyplot 2 beta 15f (EXE, 7,94 MB)
Program za statistiko. Beta verzija, a povsem funkcionalna. Poleg programa si lahko naložite še datoteko s primeri: angleški primeri (2.38 MB)
Avtor: Koichi Joshioka

[Fiziologija zivali vaje 3.letnik]  (3) Fiziologija živali - STOL (ZIP, 168 KB)
"Simulation von Tier- und Organversuche in der Lehre". DOS-ovski programček za s(t)imulacijo raznoraznih membranskih potencialov. Po odzipanju poženi Stol.exe.
Avtorji: H. Kettenmann / Th. Müller / D. Schabe

[Ekologija zivali 4.letnik]  (4) Ekologija živali - MARK (EXE, 11,5 MB)
Program za računanje Jolly Seberjevih in drugih modelov. Dokumentacijo lahko najdete tukaj.
Avtor: Gary C. White

In še link na našo najbolj popularno stran.

Nazaj | Na vrh strani

Društvo študentov biologije (DŠB) domuje v Ljubljani, Slovenija. Je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki jih druži študij biologije, zanimanje za problematiko študija biologije ali dejavnosti, povezane z biologijo. Namen društva je, da vzpodbuja raziskovalne, študijske in obštudijske dejavnosti študentov biologije Oddelka za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in tako prispeva k razvoju biologije v Republiki Sloveniji.
Osnovni podatki:
© 1996-2010 Društvo študentov biologije http://dsb.biologija.org