Biološki forumi :: Antirepresor :: Živi svet :: Darwinovo leto English version 
Novice
Terenski vikendi
Mednarodno
Študijski namigi
RSS 1.0 RSS 1.0 navodila

Naši donatorji
 
Glavni sofinancer:
Studentska organizacija Univerze v Ljubljani Studentska organizacija Biotehniške fakultete

IT sponzor:
Infostor

Podpora:
Nisi sam

Obvestilo za javnost

IT sekcija sporoča:
Tele strani niso nebeška mana, ki jo dobri Bog vsako lovsko sezono potrese na strežnik. Naši kolegi so se trudili, da so zbrali ta material, in lepo in koristno bi bilo, če bomo to tradicijo nadaljevali.


O jaz, nevednik,

ki na polja morske pene vstopam,
obljubim vsem, in sebi, tu in zdaj:
ne bom je le požel, te mane,
od Starih, (Boga?), Modrih in Učenih dane.

Nak! Brž, ko se nakrmim Učenosti,
s semeni svežimi, za v bodoče,
se ročno vrnem in Njim dam Modrosti.
No ... Če bo čas ... Mogoče ...Klikni po svoji vesti:

Zavežem se k pridnemu in vztrajnemu nabiranju izpitnih in kolokvijskih vprašanj in pošiljanju svojih seminarjev, izpiskov in vsega elektronskega, kar bi utegnilo biti koristno za kolege.
Naslov za material: DŠB , lahko pa nam pošljete s pomocjo spodnjega obrazca:

 Nabiralnik za vprašanja in namige.

Nazaj | Na vrh strani

Društvo študentov biologije (DŠB) domuje v Ljubljani, Slovenija. Je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki jih druži študij biologije, zanimanje za problematiko študija biologije ali dejavnosti, povezane z biologijo. Namen društva je, da vzpodbuja raziskovalne, študijske in obštudijske dejavnosti študentov biologije Oddelka za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in tako prispeva k razvoju biologije v Republiki Sloveniji.
Osnovni podatki:
© 1996-2010 Društvo študentov biologije http://dsb.biologija.org