Biološki forumi :: Antirepresor :: Živi svet :: Darwinovo leto English version 
Novice
Terenski vikendi
Mednarodno
Študijski namigi
RSS 1.0 RSS 1.0 navodila

Naši donatorji
 
Glavni sofinancer:
Studentska organizacija Univerze v Ljubljani Studentska organizacija Biotehniške fakultete

IT sponzor:
Infostor

Podpora:
Nisi sam

Mednarodno sodelovanje

Mednarodno sodelovanje je iz leta v leto pomembnejše in tega se zavedamo tudi pri Društvu študentov biologije. Zato se trudimo povečati število poznanstev na tujem in tako še bolj razširiti mednarodno sodelovanje.
DŠB je eden od ustanovnih članov EBSF (European Biology Students' Federation), ki povezuje študentska biološka društva v organizirano celoto. Žal je že nekaj časa neaktivna.

Sodelovanje z drugimi društvi

Sodelujemo tudi z društvi študentov biologije na Hrvaškem ter v Srbiji in Črni Gori, katerih člani se udeležujejo naših taborov in drugih aktivnosti.


Konference, kongresi

Člani društva se vrsto let udeležujemo konferenc doma in v tujini (eno smo tudi pomagali soorganizirali). Spodaj je naštetih nekaj trofej:

2008
logoExperimental Science in "Pablo de Olavide"
Sevilja, Španija
 

Letošnje leto nam je tako postreglo z mnogimi mednarodnimi dogodki in tako smo se študenti biologije pod okriljem DŠB udeležili še španske konference poimenovane Experimental Science in "Pablo de Olavide" (ESPOU 08). Konferenca je potekala med 12. in 16. novembrom v Sevilji in bila razdeljena na štiri barvne sekcije. Konference se je udeležilo 40 študentov iz 13 držav (Španija, Poljska, Slovenija, Izrael, Francija, Nizozemska, Rusija, Turčija, Madžarska, Romunija, Portugalska, Velika Britanija, Mehika). Več o konferenci na uradni spletni strani. Slovenske barve smo branili v dveh sekcijah:

Oranžna sekcija (zoologija, botanika, ekologija)

 • Damjan Vinko & Mojca Plankl: "Contribution to the knowledge of the dragonfly (Insecta: Odonata) fauna of Mljet (Dalmatia, southern Croatia) & Cres (Kvarner, northern Croatia) islands and comparison of Mljet with selected Croatian areas"
 • Nina Ražen: "Habitat characteristics of GPS locations and movements pattern of the GPS-radio collared wolf (Canis lupus) in Slovenia"
 • Polona Bergoč: "Effect of habitat fragmentation on plant diversity in heatland, Netherlands"
 • Marjeta Konec: "Protection of groundwater diversity: case study on two Niphargus species (Crustacea: Amphipoda)"
Rdeča sekcija (celična biologija, fiziologija, nevrobiologija)
 • Zala Kobe: "The effect of antidepressant drugs on the uptake of histamine into astrocytes"

Zala in Polona sta prejeli 3. nagrado v svojih sekcijah. Na tokratni konferenci so podeljevali tudi posebne nagrade in ena od teh je bila "Best research for environmental conservation special award". Posebna komisija je izbrala 6 nominirancev za to nagrado in med njimi so bili tudi Damjan, Mojca, Nina in Marjeta ter Polona, ki je na koncu to nagrado tudi prejela. Vsem čestitamo!

Slovensko udeležbo sta omogočila Študentski svet BF in DŠB.

logoInternational Life Sciences Students' Conference
Varšava, Poljska
 

Tip študentske konferenca, ki je ugledal luč sveta ravno na Biotehniški fakulteti, se je uspešno uspel preseliti in tako so poljski kolegi organizirali drugo edicijo tovrstne konference, ki je obdržala prvotno ime, logotip pa malenkost spremenila. Malce drugačne se bile tudi sekcije in sicer so bila predavanja organizirana v sklopih: Disease Prevention & Human And Animal Wellness, Environmental Protection & Alternative Energy Sources, General Biology, Molecular Biology (molecular level) in Molecular Biology (cells and tissues level). Več o konferenci na uradni spletni strani.

Konference, ki se je odvijala od 10. do 14.9.2008, se je udeležilo 114 študentov evropskih in izvenevropskih univerz. Tako je bilo moč tam slišati dodiplomske in podiplomske študente Poljske, Češke, Nemčije, Portugalske, Španije, Francije, Latvije, Estonije, Madžarske, Slovenije, Hrvaške, Srbije, Velike Britanije, Nizozemske, Danske, Norveške, Belorusije, Ukrajine, Romunije, Bolgarije, Rusije, Irana, Armenije, Izraela, Saudske Arabije, Pakistana, Indije, Bangladeša, Kenije, Mehike, Brazilije.

Naše barve so branile:

 • Polona Bergoč: "Effects of habitat fragmentation on plant diversity in heathland, Netherlands."
 • Marjeta Konec: "3D-reconstruction of the inner ear in Proteus (Proteus anguinus, Amphibia: Proteidae)."
 • Katja Kalan: "Asian tiger mosquito (Aedes albopictus) in the southwestern part of Slovenia."
 • Judita Jeran: "Moles' (Talpa europaea) winter activity."
 • Nina Ražen: "Habitat characteristics of GPS locations and movement pattern of the GPS-radio collared Wolf (Canis lupus) in Slovenia."
 • Špela Koren: "Elemental analysis and root endophytes of Salicornia sp. from various habitats in the Gulf of Trieste."
 • Katja Logar: "Monitoring of water birds on Drava river in Maribor, Slovenia."

Katja Kalan je za svojo predstavitev prejela 3. nagrado v sekciji. Slovensko udeležbo sta omogočila Študentski svet BF in Društvo študentov biologije.

logoCOSEP
Kopaonik, Srbija

Konferenca COSEP (Congress of Students of Environmental Protection) se bo odvijala od 23.4. do 26.4.08 na gori Kopaonik v Republiki Srbiji. Prvo konferenco COSEP organizira Fakulteta za varstvo pri delu iz Niša z namenom motivirati študente za znanstvene raziskave, pospeševati socialni razvoj jugovzhodnih evropskih držav, podpirati prijateljske odnose med državami JV Evrope, izboljšati sodelovanje med univezami in fakultetami JV Evrope, izmenjave informacij o stanju, problemih in rešitvah za izboljšanje kvalitete okolja v JV Evropi, širiti znanje o okoljskih predpisih in zakonih, ...

K sodelovanju na COSEP so bili povabljeni mladi iz dodiplomskih, podiplomskih in doktorskih okoljskih študijih iz vseh univerz JV Evrope. Med 72 prijavljenimi sodelujočimi iz Evrope (Srbija, Črna gora, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Makedonija, Grčija, Velika Britanija, Slovenija) Armenije, Gruzije, Nigerije in Združenih držav Amerike najdemo tudi dve naši študentki:

 • Anamarija Žagar (Biodiversity of reptilian fauna in Kočevje region, Slovenija)
 • Renata Rozman (Phytoremediation of tannery landfill site)

Slovensko udeležbo sta olajšala DŠB in ŠS BF. Več o konferenci.

logoBioCoin 2008 (International Natural Sciences Studens Conference)
Vilna, Litva

Kot kaže se je litvanska konferenca BioCoin že usidrala v našo vest in tako se je leta 2008 konference poleg 23 tujih študentov iz Litve, Latvije, Estonije, Ukrajine, Poljske in Češke udeležilo tudi 5 naših študentov:

 • Tea Knapič: "Distribution of Coelotes poleneci (Aranea: Amaurobiidae)"
 • Alenka Gorjan: "The preliminary spatio-temporal analysis of the ground spiders community"
 • Alenka Lozej & Jasna Lojk: "Hemocytes aggregation along the hindgut in Porcellio scaber (Crustacea: Isopoda)"
 • Uroš Videmšek: "Degeneration of central photoreceptor cells in fruit fly (Drosophila melanogaster) strain rdgC"

Nagrade pa smo prejeli tudi tokrat, ko je Alenka prejela 2., Tea pa 3. nagrado v sekciji "wide". Slovensko udeležbo so omogočili Študentski svet BF, Meblo Vata d.o.o., Vinska klet Goriška Brda, Kmetija Belica, Mlacom d.o.o., Projekt d.d. Nova Gorica in DŠB.

Več na spletni strani konference. Preberite si tudi kratko reportažo s konference.

2007
Leto je bilo mednarodno zelo plodno: naši študentje so obiskali mednarodno konferenco in mednarodno študentsko srečanje Symbiosis, organizirali mednarodno konferenco in skupaj z zagrebškimi študenti izvedli terenske dneve.
logoInternational Life Sciences Students' Conference
Ljubljana, Slovenija

Največji mednarodni dosežek za DŠB je zagotovo organizacija International Life Sciences Students' Conference (Mednarodne konference študentov biotehniških in bioloških ved) pod sloganom "LIFE WITH SCIENCE", ki smo jo skupaj z Študentskim društvom za promocijo biotehniških ved organizirali v novembru 2007 v Ljubljani.
Konference, razdeljene na pet po barvi ločenih sekcij, so se udeležili 103 študentje, 20 iz Slovenije in 83 študentov iz Poljske, Madžarske, Srbije, Španije, Portugalske, Češke, Litve, Latvije, Estonije, Nizozemske, Nemčije, Ukrajine, Finske, Norveške, Turčije, Makedonije, Hrvaške in Avstrije.

Več na spletni strani konference. Oglejte si še PDF zbornik (PDF, 1,7 MB).

logoBioCoin 2007 (International Natural Sciences Studens Conference)
Vilna, Litva

Po letu premora smo se zopet vrnili v Litvo, kjer se je konferenca sedaj preimenovala v BioCoin 2007 (International Natural Sciences Studens Conference). Konference so se z naše strani udeležili:

 • Damjan Vinko: "Invertarisation of dragonflies (Insecta: Odonata) in Mengeš region (Slovenia)"
 • David Stanković: "Molecular phylogenetics and speciation of endemic leeches from Dina genus in the ancient Balkan lake Lake Ohrid (Macedonia)"
 • Barbara Zakšek: "Metapopulation structure of Maculinea teleius (Bergstrsser, 1779) and M. nausithous (Bergstrsser, 1779) in fragmented landscape of Slovenske gorice"
 • Sara Javornik Cregeen: "Analysis of DNA microsatellite sequences"

Tokrat smo na konferenci katere se je udeležilo približno 40 študentov iz Poljske, Finske, Madžarske, Litve, Ukrajine, Španije, Slovenije, Norveške, Belgije, Estonije, Belgije, Turčije in Latvije prejeli tudi 2 nagradi za predstavitve. Barbara je prejela 3. nagrado, Damjan pa 1. nagrado sekcije "Ecology, environment protection, zoology, botany". Slovensko udeležbo sta omogočila Študentski svet BF in DŠB.

Več na spletni strani konference.

2006
InBiSCo (International conference of biology students)
Riga, Latvija

V letu 2006 smo se prvič udeležili mednarodne konference pod okriljem latvijskih študentov (LUBSA - Association of Biology Students of University of Latvia). Tako se je Eva Ogorevc, ki je predstavljala našo človeško ribico in raziskave povezane z njo, udeležila v Rigi 2. InBiSCo. Slovensko udeležbo sta omogočila Študentski svet BF in DŠB.

Več na spletni strani konference.

2005
logoInternational Natural Sciences Studens Conference
Vilna, Litva

Štirje študentje biologije so se udeležili 2. konference pod okriljem študentov naravoslovja z Univerze v Vilni. Konference se je udeležilo približno 40 študentov iz Litve, Latvije, Estonije, Češke, Poljske, Madžarske, Slovenije in Norveške. Slovensko udeležbo sta omogočili Študentski svet BF in Davorina Govekar. Naši študentje so predstavljali:

 • Lea Atanasova: "Subspecies of Cornus sanguinea L. in Slovenia"
 • Jernej Polajnar: "Southern green stink-bug communication"
 • Katerina Jazbec: "Students' role in bat research and protection in Slovenia"
 • Damjan Vinko: "Summer Researh camp of Biology Students' Society of Slovenia"

Več na spletni strani konference. Preberite tudi reportažo v 4. številki Antirepresorja

Nazaj | Na vrh strani

Društvo študentov biologije (DŠB) domuje v Ljubljani, Slovenija. Je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki jih druži študij biologije, zanimanje za problematiko študija biologije ali dejavnosti, povezane z biologijo. Namen društva je, da vzpodbuja raziskovalne, študijske in obštudijske dejavnosti študentov biologije Oddelka za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in tako prispeva k razvoju biologije v Republiki Sloveniji.
Osnovni podatki:
© 1996-2010 Društvo študentov biologije http://dsb.biologija.org